Kamer gevonden, hoe nu verder?

Je hebt een kamer gevonden! Hoe nu verder? Van het huurcontract tot en met de huurbeëindiging: alle zaken waar je als huurder mee te maken krijgt, vind je op deze website. En met specifieke vragen kun je altijd bij Normalehuur terecht.

Huurcontract

Als je een leuke kamer hebt gevonden, moet je met de verhuurder tot overeenstemming komen. Het beste kun je afspraken vastleggen in een schriftelijk huurcontract. Een mondelinge huurovereenkomst is wel rechtsgeldig, maar wordt sterk afgeraden. Bij problemen kun je namelijk bijna niet bewijzen wat er overeengekomen is, of zelfs dat er een overeenkomst bestaat.

Met ons standaard huurcontract weet je zeker dat je een degelijk contract gebruikt. Een huurcontract mag namelijk niet in strijd met de wet zijn. Als er in het huurcontract tussen jou en de verhuurder bepalingen staan die niet volgens de wet zijn, gelden die bepalingen niet. De rest van het huurcontract blijft wel gewoon gelden. De regels over huurverhogingen en onderhoudsverplichtingen, en over het beëindigen van een huurcontract gelden altijd, ook als er in het huurcontract iets anders staat. In enkele gevallen mag de verhuurder wel van de regels afwijken, als dat in jouw voordeel is. Het is altijd verstandig om je huurcontract goed door te lezen. Met eventuele vragen over het contract kun je terecht bij Normalehuur.

Lees hier wat er in ieder geval in een huurcontract hoort te staan.

Contractkosten

Contractkosten, ook wel administratiekosten genoemd, worden soms door de verhuurder in rekening gebracht als er extra kosten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld de opmaak van het huurcontract, de bezichtiging van de kamer of het maken van sleutels. De hoogte van deze kosten varieert. Als je het niet eens bent met de contractkosten, kun je het aan de rechter voorleggen. In de praktijk worden contractkosten, afhankelijk van wat daarvoor gedaan wordt, tussen de € 50 en € 120 door de rechter redelijk bevonden. De rechter kan deze zaken echter ook zien als onderdeel van de verhuurderstaak.

Borg

Verhuurders vragen meestal een borg. Dit is een bedrag dat je na afloop van de huurovereenkomst terugkrijgt als je de kamer in goede staat achter laat. In de praktijk wordt een bedrag van 1 à 2 maanden kale huur redelijk bevonden door de rechter. Vraag om een kwitantie als je de borg contant betaalt, zodat je de betaling altijd kunt bewijzen. Maak goede afspraken over de teruggave van de borg en betaal geen borg als je de kamer nog niet hebt gezien!

Controleer de opnamestaat goed. Dat is een document waarin de staat van de kamer wordt beschreven. Je moet de kamer in dezelfde staat achterlaten bij het einde van de huurovereenkomst. LET OP: Als er geen opnamestaat is, moet de verhuurder in het geval van een conflict kunnen aantonen dat de kamer niet in dezelfde staat is achtergelaten.

Sleutelgeld

Soms wil een verhuurder de kamer alleen verhuren als je daarvoor eenmalig een bedrag betaalt (naast de huurprijs en de borg). Dit heet sleutelgeld en het is wettelijk niet toegestaan dit te vragen. Je betaalt namelijk iets waarvoor je niets terugkrijgt.

Als je sleutelgeld betaald hebt, kun je dit terugvorderen in een juridische procedure. Je moet wel kunnen bewijzen met een kwitantie of getuigenverklaringen dat je betaald hebt.

Overnamekosten

Overnamekosten betaal je voor zaken die je van de vertrekkende huurder overneemt, zoals bijvoorbeeld gordijnen. Je bent echter niet verplicht om spullen over te nemen. Informeer bij de verhuurder of je de spullen wel mág overnemen. Een zelfgebouwde hoogslaper die zonder toestemming is geplaatst, moet je anders misschien weer afbreken!

Ook de verhuurder kan overnamekosten vragen, voor bijvoorbeeld een gaskachel. Deze kachel wordt jouw eigendom, daarom hoef je er geen huur voor te betalen. Iets wat aan het huis vast zit, kan niet verkocht worden. Je hoeft bijvoorbeeld niet voor de overname van een wastafel te betalen.

Als je het idee hebt dat je te veel overnamekosten moet betalen, kun je een juridische procedure starten. Voor meer informatie, neem contact op met Normalehuur.

Checklist bij verhuizen

Als het eenmaal tijd is om te verhuizen, zijn onderstaande punten van belang:

  • Geef je adreswijziging door aan de gemeente!
  • Geef je adreswijziging door aan DUO.
  • Geef je adreswijziging door aan je universiteit of hogeschool en andere instanties.
  • Sluit een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af.
  • Maak gebruik van de Verhuisservice van Post NL.

Klik hier voor een uitgebreide checklist.

Huurprijs: kale huur plus servicekosten

Kale huur is het bedrag dat je betaalt voor alleen het gebruik van je kamer. Klik op het landelijk puntensysteem om te berekenen of jouw kale huur redelijk is. De berekening is simpel. Het aantal vierkante meters van de kamer en de kwaliteit van de gezamenlijke voorzieningen bepalen hoeveel punten je kamer waard is, en dit aantal punten bepaalt de maximale kale huur. Als blijkt dat je teveel huur betaalt, vraag dan aan je verhuurder om huurverlaging. Komen jullie er niet uit, dan kun je een beroep doen op de Huurcommissie of Normalehuur.

Naast de kale huur betaal je meestal ook servicekosten, onder andere voor gas, water en elektra. Meestal betaal je maandelijks een voorschot, gebaseerd op een schatting van de kosten over een heel jaar. In de wet staat nauwkeurig omschreven welke zaken onder servicekosten worden gerekend.

Lees meer over servicekosten.

Belastingen en heffingen

  • Onroerend Zaakbelasting (OZB)
  • Rioolrecht
  • Afvalstoffenheffing
  • Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag

De verhuurder behoort de aanslagen te ontvangen en te voldoen. Hij heeft wel het recht de drie laatst genoemde heffingen naar verhouding aan de huurders door te berekenen als vergoeding voor ‘bijkomende leveringen en diensten’. Dit moet buiten de servicekosten om gebeuren. OZB moet de eigenaar zelf betalen.

In Utrecht worden belastingen geheven door Belastingsamenwerking gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)

Lees meer over belastingen en heffingen.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten. Je kunt huurtoeslag aanvragen als je huurder bent van een zelfstandige woonruimte: je hebt een eigen keuken, toilet en voordeur. Als je een kamer huurt, heb je geen recht op huurtoeslag, behalve als je in een door het ministerie van BZK aangewezen wooneenheid woont. Of dat zo is, kun je navragen bij je verhuurder.

Voor het ontvangen van huurtoeslag zijn voorwaarden gesteld. Lees meer.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Rechten en plichten van huurder en verhuurder

Zodra je een huurovereenkomst met de verhuurder hebt getekend, gelden er voor beide partijen rechten en plichten:

1. Je moet de huur op tijd betalen.

2. De verhuurder en jijzelf hebben recht op privacy en jullie mogen elkaar geen hinder of overlast bezorgen.

3. Je hebt als huurder recht op huurbescherming.

4. De verhuurder heeft recht op schadevergoeding als je schade veroorzaakt aan de woning of inboedel.

5. De verhuurder mag niet zo maar je kamer betreden.

6. De voorzieningen behorende bij jouw kamer moet je dag en nacht kunnen gebruiken.

7. Als huurder mag je je kamer zelf inrichten en verven. Voor sommige wijzigingen heb je wel toestemming nodig.

8. Je moet de kamer aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat opleveren als je ‘m betrokken hebt.

9. Jij èn je verhuurder zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer informatie over rechten en plichten.

Onderhoud

De hoofdregel bij onderhoud luidt: je verhuurder is verplicht het groot onderhoud voor zijn rekening te nemen en jij moet voor het klein onderhoud zorgen. Sommige verhuurders regelen klein dagelijks onderhoud tegen betaling, bijvoorbeeld via de servicekosten.

Klik hier voor een lijstje van klein en groot onderhoud.

Als de verhuurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, vraag je hem eerst of hij alsnog het onderhoud wil uitvoeren. Doet hij dat niet, dan moet je hem daar met een aangetekende brief nogmaals op wijzen. Als de verhuurder dan nog niets doet, heb je vier mogelijkheden om het onderhoud alsnog af te dwingen en twee mogelijkheden om de huurprijs te verlagen of op te schorten.

Klik hier om te lezen hoe je onderhoud af kunt dwingen.

Brandveilig

Brandweer en gemeente controleren streng op de brandveiligheid van studentenpanden. Als tijdens een controle blijkt dat de brandveiligheid in jouw studentenhuis onvoldoende is, dan kan iedereen uit zijn kamer gezet worden. Verhuurders en huurders moeten zich aan de regels houden. Voorkomen is beter dan genezen. Hier vind je tips en informatie over maatregelen die je zelf kunt nemen tegen brandgevaar.

Belangenbehartiging

Verschillende organisaties behartigen de belangen van huurders. VIDIUS studentenunie komt op voor de belangen van studenten in Utrecht. Normalehuur is een initiatief van VIDIUS en je kunt bij hen terecht met vragen en klachten op het gebied van huisvesting. Indien nodig verwijst Normalehuur je door naar de juiste instantie.

Daarnaast is VIDIUS ook actief met het aan de kaak stellen van problematiek op de huisvestingsmarkt voor studenten in de politiek en media.

Je kunt bij VIDIUS ook vragen stellen over onderwijs, belasting en studiefinanciering. VIDIUS is lid van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en heeft hier nauwe banden mee.

Klik hier voor meer organisaties waar je terecht kunt.

Beëindiging van de huurovereenkomst en huurbescherming

Als de verhuurder van je kamer de huurovereenkomst wil beëindigen, heb je recht op huurbescherming. De verhuurder is verplicht om zich aan strikte wettelijke regels te houden als hij de huurovereenkomst eenzijdig wil beëindigen. Als jullie allebei de huurovereenkomst willen beëindigen, is er geen probleem.

Als jij je kamer wilt opzeggen, heb je als huurder een opzegtermijn die gelijk is aan één betalingstermijn. De minimale opzegtermijn is één maand, de maximale termijn is drie maanden.

De opzegtermijn voor de verhuurder is in ieder geval drie maanden, en daar komt nog een maand extra bij voor elk jaar dat je de kamer hebt gehuurd (tot een maximum van zes maanden).

LET OP! Je hoeft als kamerhuurder een huuropzegging door de verhuurder niet zomaar te accepteren. Meestal heb je recht op huurbescherming. Woon je bij de verhuurder in huis of in een tijdelijke kamer, dan gelden andere regels.

Lees meer over de regels bij huuropzeggingen in verschillende situaties:

Verkoop breekt geen huur!

Vaak denken kamerhuurders dat zij hun kamer kwijtraken wanneer het huis wordt verkocht of al is verkocht. De verkoop van een huis is echter geen wettelijke opzeggrond. De koper moet jou als huurder ‘overnemen’. De afspraken die je hebt gemaakt met de voormalige verhuurder gelden ook tussen jou en de nieuwe eigenaar. Bovendien kan de koper de eerste drie jaar na aankoop van het huis de huur niet opzeggen op grond van dringend eigen gebruik.

Ga naar Huurteam-utrecht.nl

info@normalehuur.nl | 030 253 22 53 | ma - do 13 - 17u
Achter St. Pieter 25 | 3512 HR Utrecht