Soorten woonruimte

Kamers heb je in alle soorten en maten. Het is handig om te weten welke vormen van huisvesting er zijn, voordat je een kamer gaat zoeken.

Studentenhuis

Als mensen het over een studentenkamer hebben, bedoelen ze vaak een kamer in een studentenhuis of een studentenflat. Deze kamers worden meestal verhuurd door woningcorporaties of particuliere verhuurders. Je woont er met meerdere studenten. Keuken, douche en toilet deel je met je huisgenoten. Om die reden wordt zo’n kamer een onzelfstandige woonruimte genoemd. Het voordeel is dat je de kosten van bijvoorbeeld telefoon, eten en de krant kunt delen. En het is gezellig om in een studentenhuis te wonen.

In een studentenhuis heb je in principe recht op een contract voor onbepaalde tijd. Uitzondering op deze regel zijn woningen met een campuscontract.

Kamer bij de verhuurder in huis

Een kamer bij een verhuurder in huis wordt ook vaak een ‘hospitakamer’ genoemd. (Een mannelijke hospita heet ‘hospes’.) Soms betekent het dat je op een etage boven of onder de verhuurder woont en voorzieningen als keuken en badkamer voor jezelf hebt, maar soms ook dat je keuken en badkamer moet delen en je dus alleen je kamer voor jezelf hebt.

Omdat je samen met je verhuurder in één huis woont, is het verstandig om vooraf goede afspraken te maken (liefst op papier!) over het gebruik van gezamenlijke ruimtes, huisdieren, geluid, overnachting van vrienden enzovoorts.

Je hebt recht op een contract voor onbepaalde tijd maar voor dit soort kamers gelden wel andere regels met betrekking tot huurbescherming dan voor kamers in studentenhuizen. Er is bijvoorbeeld een ‘proeftijd’ van negen maanden.

Tijdelijke kamer

Je kunt ook een tijdelijke kamer huren. Die vind je meestal makkelijker dan een ‘vaste kamer’, en van daar uit kun je verder zoeken naar een kamer voor onbepaalde tijd.

Het is belangrijk dat je bij deze kamers goed controleert wat jouw rechten zijn. Is het een kamer in onderhuur, een kamer die je antikraak huurt, of een huis dat in de toekomst gesloopt of gerenoveerd gaat worden? Je hebt namelijk niet in elke situatie recht op huurbescherming. Aan de andere kant mag je verhuurder niet zo maar tijdelijk verhuren.

Wil je meer weten over je rechten als huurder in een tijdelijke kamer, klik dan hier of neem contact op met Normalehuur.

Bij SSH kun je tijdelijke kamers huren die op termijn gesloopt of gerenoveerd gaan worden. Je hebt hier gewoon huurbescherming. Klik hier voor meer informatie over tijdelijke kamers van SSH.

Antikraak

Antikraak is een vorm van gebruik van leegstaand onroerend goed, dat voorkomt dat krakers het vastgoed in gebruik kunnen nemen, waarbij een kleine groep mensen een pand ‘bewaakt’. LET OP: je hebt geen huurbescherming en kunt dus zonder wettelijk geldige opzegreden (pdf-bestand) op straat gezet worden!

Wanneer je antikraak woont ben je gebruiker van onroerend goed. Je hebt veel minder rechten dan reguliere huurders. Dit komt door de juridische constructie waaronder de woonovereenkomst wordt aangegaan. De eigenaar van het vastgoed huurt een antikraak bureau in en dit bureau zoekt een tijdelijke bewoner. Als tijdelijke bewoner krijg je GEEN huurcontract en je kunt op zeer korte termijn op straat gezet worden als het antikraakbureau de woonovereenkomst met jou verbreekt.

Als compensatie voor de korte opzegtermijn (meestal 14 dagen) is de woonvergoeding die je moet betalen veel lager dan de huurprijs die anders voor het pand zou worden gevraagd. Als gebruiker heb je ook een korte opzegtermijn. Antikraak bureaus spreken vaak wel de intentie, maar niet de garantie uit om na beëindiging van de woonovereenkomst nieuwe woonruimte (ook antikraak) ter beschikking te stellen.

Bij antikraak gaat het vaak om bewoning van grote panden (bijvoorbeeld kantoorpanden) die door een klein aantal kraakwachten wordt gebruikt. Het voordeel is dat je vaak veel ruimte tot je beschikking hebt. Maar je loopt het risico vaak te moeten verhuizen. Het nadeel van antikraak is dat er niet optimaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare woonruimte die er is. Vaak kunnen er veel meer mensen wonen in zo’n groot pand. Dat is niet alleen gezelliger, maar gezien de schaarste op de kamermarkt natuurlijk ook wenselijk!

Kamer in onderhuur

Soms heeft een huurder zijn of haar kamer voor een bepaalde periode niet nodig, bijvoorbeeld omdat hij of zij stage loopt buiten Utrecht. Als de huurder tijdelijk zijn kamer aan iemand anders verhuurt, wordt dat onderhuur genoemd. Dit kan een goede, voorlopige oplossing zijn als je dringend een kamer zoekt. De eigenlijke huurder laat vaak zijn meubilair staan, dus je hoeft niet al je spullen te verhuizen.

Je vindt deze onderhuur-kamers op verschillende internetsites, maar ook in het aanbod van SSH.

Woning huren

In een zelfstandige woning heb je keuken, douche en toilet voor jezelf en heb je een eigen voordeur. De regels bij het (ver)huren van een zelfstandige woonruimte wijken op sommige punten af van de regels voor een kamer. Mensen met een zelfstandige huurwoning kunnen bijvoorbeeld recht op huurtoeslag hebben. Een zelfstandige woning huren kan via Woningnet of in de vrije sector.

Woning kopen

Overweeg je om een huis te kopen, of willen je ouders dat voor je doen? Informeer dan bij een makelaar wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning.

Je wil misschien een deel van de woning verhuren. Wanneer je je eigen huis per kamer gaat verhuren, val je onder de woonruimte-omzettingsregeling van de nationale huisvestingsverordening. Dit betekent dat je toestemming moet vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Wil je meer informatie over het verhuren van kamers dan kun je op de website van SSH een informatiegids voor de verhuurder downloaden.

Woongroep

Een woongroep is een groep mensen die ervoor kiest om met elkaar in één huis samen te wonen om ideologische of sociale redenen. Iedereen heeft eigen woonruimte en gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten worden gedeeld. Centraal Wonen is een voorbeeld van een woongroep. Meer informatie vind je op de website van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen.

Huisvesting voor studenten met een handicap

Voor studenten met een handicap is er het expertisecentrum Handicap + Studie. Dit centrum stimuleert de deelname aan het hoger onderwijs door jongeren met een functiebeperking, onder andere door informatie en advies over huisvesting te geven. Op www.handicap-studie.nl kun je vinden wie de contactpersoon bij jouw onderwijsinstelling is.

Ga naar Huurteam-utrecht.nl

info@normalehuur.nl | 030 253 22 53 | ma - do 13 - 17u
Achter St. Pieter 25 | 3512 HR Utrecht